دستگاه لوتوس

دستگاه لوتوس یک دستگاه تولیدی اکسید کلراین در محل بوده که توانایی تزریق کنترل دی اکسید کلراین را برای گندزدایی و ضد غفونی کردن آب به عهده دارد. دی اکسید کلراین از محلول رقیق شده اسید هیدروکلریدریک (HCL %9) و سدیم کلریک (Naclo2) با غلظت 7.5 % تولید می شود.

دی اکسید کلراین تولید شده توسط لوتوس قابلیت تنظیم میزان تزریق به صورت تناسبی و با توجه به SetPoint وارد شده و میزان گردش جریان آب را دارد. سپس داخل جریان آب تزریق می شود.

بنابراین به مخزن جمع­آوری دی اکسید کلراین خارج از این سیستم نیاز نمی­باشد. لوتوس طوری طراحی شده که واکنش اصلی برای تولید دی اکسید کلراین در محل و در راکتور مربوطه انجام می پذیرد و شیرهای چند منظوره در نقاط تزریق مواد اولیه به راکتور مسئولیت ایمنی راکتور را به عهده دارند.

مواد شیمیایی پایه داخل مخزن ها و در طول واکنش به راکتور منتقل می شوند. سطح سوئیچ­­های یکپارچه موجود در زمانی که مخازن خالی هستند موجب توقف کارکرد دستگاه می­شود.

ويژگی ها: 

ü          ضربات بهنگام

ü          تولید CLO2 در محل

ü          ورودی Stand-by

ü          ورودی از کنترل دبی جریان

ü          ورودی کنترل جریان (آلارم سطح)

ü          پمپ و سنسور جریان خروجی SEFL

ü          ورودی کنترل سطح مخازن (آلارم سطح)

ü          استفاده از محصول بوجود آمده در زمان تزریق

ü          ذخیره اطلاعات به طور مداوم و به همراه سیستم ذخیره

ü          تولید و تزریق CLO2 براساس اطلاعات دریافتی از میزان عبور جریان آب (کنترل پالسی)

ü          تولید و تزریق CLO2 براساس اطلاعات دریافتی از میزان عبور CLO2 اندازه گیری شدهبرای دریافت کاتالوگ و اطلاعات بیشتر وارد شویددستگاه توليد دی‌اکسيدکلر مدلLOTUS MINI مشاهده
دستگاه توليددی‌اکسيدکلرمدلLOTUS MINI WITH PROBES مشاهده
دستگاه توليد دی‌اکسيدکلر مدل LOTUS MAXI مشاهده
دستگاه توليد دی‌اکسيدکلر مدلLOTUS EASY مشاهده
دستگاه توليد دی‌اکسيدکلر مدلLOTUS AIR مشاهده
دستگاه توليد دی‌اکسيدکلر مدلLOTUS AIR WITH PROBES مشاهده