تولید کننده­ی کلر Chlorogen

کاربردها

ü      آب نوشیدنی

ü      آب بازیافتی

ü      آب خاکستري یا آب بدون فاضلاب توالت   (Grey water)

ü      فاضلاب

ü      آب آبیاري

ü      کارخانجات تولید مواد غذایی

ü      نمک زدایی و اسمز معکوس

ü      آبگیرهاي کشاورزي

ü      استخرهاي شنا

ü      آب معدنی

ü      استخرها

ü      تالاب

ü      شفافیت آب

ü      چشمه، آب نما

ü      آکواریوم هاي داراي حیوانات دریایی

ü      پارکهاي آبی

ü      آب خنک کننده نیروگاهها

ü      آب دریا براي برجهاي خنک کننده

ü      برجهاي خنک کننده با آب شیرین

ü      آب دریا جهت بالاست کشتی ها

ü      آماده سازي آب دریا براي نمکزدایی

ü      گندزدایی آب بعد از نمکزدایی


مزایا

ü      حذف وابستگی به تأمین کننده هاي عمومی کلر

ü      (مخازن کلر)

ü      حذف خطرات ناشی از حمل و نقل و کار گذاشتن

ü      مخازن کلر

ü      کاهش در تعداد اپراتورها

ü      رسیدن به یک سیستم خودکار کامل با کاهش قابل

ü      توجه پایش توسط اپراتور

ü      داراي 2 سال ضمانت

 ویژگی ها

ü      پلاریته برگشتی  (کاهش تعمیر و نگهداری)

ü      SMPS (Switch Mode Power Supply)

ü      عمر الکترود 45000 ساعت

ü      دارای سیستم شستشوی اسیدی

ü      تولید سدیم هیپوکلریت 0.8 درصد

ü      دارای درجه حفاظتی (IP66)

ü      عملکرد مستقیم بر آب دریا و محلول نمک
برای دریافت کاتالوگ و اطلاعات بیشتر وارد شوید