سیستم­هاي الکترولیزکننده تولید کلر و آب شیرین

کاربردها

ü      آب نوشیدنی

ü      آب بازیافتی

ü      آب خاکستري یا آب بدون فاضلاب توالت (Grey Water)

ü      فاضلاب

ü      آب آبیاري

ü      کارخانجات تولید مواد غذایی

ü      برجهاي خنک کننده

ü      نمک زدایی و اسمز معکوس

ü      آبگیرهاي کشاورزي

ü      استخرهاي شنا

مزایا

ü      حذف وابستگی به تأمین کننده هاي عمومی کلر

ü      (مخازن کلر)

ü      حذف خطرات ناشی از حمل و نقل و کار

ü      گذاشتن مخازن کلر

ü      کاهش در تعداد اپراتورها

ü      رسیدن به یک سیستم خودکار کامل با کاهش قابل توجه پایش توسط اپراتور

 ویژگی ها

ü      پلاریته برگشتی و غیر برگشتی (کاهش تعمیر و نگهداری تا 95د درصد)

ü      SMPS (Switch Mode Power Supply)

ü      عمر الکترود 75000 ساعت

ü      دارای سیستم شستشوی اسیدی

ü      دارای پایه و اسکلت ثابت و پایدار

ü      TDS: 600-3000 mg/l

ü      بنا به تقاضا در TDS کمتر از 600MG/L نیز عرضه می شود

ü      دارای مدل های با ظرفیت بیشتر

 ü   سه سال ضمانتبرای دریافت کاتالوگ و اطلاعات بیشتر وارد شوید